دانشجویان گرامی:

با توجه به اهمیت سلامت شما عزیزان و به منظور مقابله با موج هشتم کرونا خواهشمند است موارد زیر را رعایت فرمایید.

پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را دارد.

۱-            رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا

۲-            استفاده از ماسک

۳-            رعایت فاصله گذاری

۴-            رعایت بهداشت فردی و ضدعفونی دست ها

۵-            تکمیل واکسیناسیون کرونا

۶-            رعایت خود مراقبتی

 

سرپرست مرکز صنایع لاستیک

خانهسامانه هم‌آواسازمان سنجش