راهنمای تأییدیه تحصیلی دیپلم

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی

 

کلیه دانشجویان مقطع کاردانی ضروریست بلافاصله پس از ثبت نام نسبت به ثبت درخواست تائیدیه تحصیلی دیپلم با مراجعه به  سایت http://emt.medu.ir اقدام نمایند.

یادآور می شود تائیدیه تحصیلی” جزو الزامات پرونده دانشجویان است.

 

 

آموزش”

خانهسامانه هم‌آواسازمان سنجش