_

درباره ما

در مرکز علمی کاربردی صنایع لاستیک چه خبر است؟

مرکز آموزشی علمی‌ کاربردی صنایع لاستیک با نظارت دانشگاه علمی‌کاربردی ایجاد شده است. این مرکز برای آموزش افراد مجرب و متخصص در صنایع لاستیک با همکاری وزارت صنایع و معادن تأسیس شد تا میزان بهره‌وری در گستره بزرگی از صنایع کشور را افزایش دهد. مجموعه برنامه‌های تخصصی-آموزشی این دانشگاه در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده‌اند. استفاده از مدرن‌ترین و بهترین امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی در کنار فضای آموزشی مطلوب از ویژگی‌های مهم این دانشگاه است.

برگزاری دوره‌های کاردانی در مرکز علمی‌ کاربردی صنایع لاستیک

مجموعه برنامه‌های تخصصی-آموزشی این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی و با دید آموزش علمی و عملی تدوین شده‌ است.
_

مشتریان ما

چه کسانی از ما رضایت دارند؟

_

مشتریان خشنود

مشتریان ما چه می گویند؟

آدرس:

بزرگراه تهران-کرج، کیلومتر ۱۷ بعد از پیکان شهر، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، جنب پژوهشگاه هواشناسی، انتهای کوچه، مرکز علمی‌کاربردی صنایع لاستیک کد پستی: ۱۴۹۷۷۱۶۳۶۵