قابل توجه دانشجویان گرامی:

دانشجویانی که برای ثبت نام ترم بهمن دانشجوی جدید به مرکز معرفی نمایند، به ازای هر دانشجوی جدید  ازآموزش تسهیلات ویژه( کارت هدیه نقدی/ تخفیف شهریه) دریافت می نمایند.

خانهسامانه هم‌آواسازمان سنجش